ปรับปรุงอาคารสำนักงานขาย Arise Condo

Project   : ปรับปรุงอาคารสำนักงานขาย Arise Condo

Owner    : อรสิริน

Location : ถนนมหิดล ป่าแดด เชียงใหม่

Time       : เมษายน 2561

Area       : 500 Sq.M.