Project    : อาคารหอพัก 2 ชั้น 20 ห้อง

Owner     : บริษัทเชียงรายชัยพัฒนา

Location : ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า เชียงราย

Time        : มีนาคม 2560

Area        : 875 Sq.M.

DCIM100MEDIADJI_0165.JPG

DCIM100MEDIADJI_0164.JPG

DCIM100MEDIADJI_0163.JPG

DCIM100MEDIADJI_0162.JPG

DCIM100MEDIADJI_0161.JPG

DCIM100MEDIADJI_0160.JPG

DCIM100MEDIADJI_0159.JPG

DCIM100MEDIADJI_0106.JPG

DCIM100MEDIADJI_0073.JPG

DCIM100MEDIADJI_0072.JPG

DCIM100MEDIADJI_0015.JPG

DCIM100MEDIADJI_0013.JPG

DCIM100MEDIADJI_0166.JPG

DCIM100MEDIADJI_0162.JPG

DCIM100MEDIADJI_0121.JPG

DCIM100MEDIADJI_0120.JPG

DCIM100MEDIADJI_0048.JPG

DCIM100MEDIADJI_0091.JPG

DCIM100MEDIADJI_0082.JPG