ก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น 20 ห้อง เชียงราย

Project    : ก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น 20 ห้อง เชียงรายชัยพัฒนา

Owner     : เชียงรายชัยพัฒนา

Location : เวียงป่าเป้า เชียงราย

Area        : 716 ตร.ม.

Year        : 2560

 

 

 

DCIM100MEDIADJI_0082.JPG

DCIM100MEDIADJI_0091.JPG

DCIM100MEDIADJI_0048.JPG

DCIM100MEDIADJI_0120.JPG

DCIM100MEDIADJI_0121.JPG

DCIM100MEDIADJI_0162.JPG

 

 

DCIM100MEDIADJI_0166.JPG

DCIM100MEDIADJI_0013.JPG

DCIM100MEDIADJI_0015.JPG

DCIM100MEDIADJI_0072.JPG

DCIM100MEDIADJI_0073.JPG

DCIM100MEDIADJI_0106.JPG

DCIM100MEDIADJI_0159.JPG

DCIM100MEDIADJI_0160.JPG

DCIM100MEDIADJI_0161.JPG

DCIM100MEDIADJI_0162.JPG

DCIM100MEDIADJI_0163.JPG

DCIM100MEDIADJI_0164.JPG

DCIM100MEDIADJI_0165.JPG