บ้านพักอาศัยสองชั้น คุณมีนา โซนี่

Project : บ้านพักอาศัยสองชั้น 

Owner :  คุณมีนา โซนี่

Location : ข้างสถานฑูตอเมริกา

Area : 1033 ตร.ม.

Year : 2554