ก่อสร้างถนน ฟาร์มสุกร เชียงรายชัยพัฒนา

Project    : ก่อสร้างถนน ฟาร์มสุกร เชียงรายชัยพัฒนา

Owner     : เชียงรายชัยพัฒนา

Location : เวียงป่าเป้า เชียงราย

Area        : 3,145 ตร.ม.

Year        : 2560