ป้ายเหล็กหน้าโครงการอรสิริน 5

Project : ป้ายเหล็กหน้าโครงการอรสิริน 5
Owner : อรสิริน
Location : อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
Time : พ.ศ. 2556
Area : 200 ตรม