ซุ้มหน้าโครงการอรสิริน 6

Project : ซุ้มหน้าโครงการอรสิริน 6
Owner : อรสิริน
Location : ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
Time : พ.ศ. 2556
Area : 650 ตรม