กุฎิพระสงฆ์ คสล. 2 ชั้น

Project : กุฎิพระสงฆ์ คสล. 2 ชั้น
Owner : วัดทรายมูลพม่า (สำนักสงฆ์)
Location : ถนนบำรุงศรี ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Time : พ.ศ. 2560
Area : 440 ตรม