บ้านพักอาศัย คสล.2ชั้น

Project : บ้านพักอาศัย คสล.2ชั้น
Owner : คุณโชติโรจน์ วงศ์วรรณ
Location : หมู่บ้านดำรงศ์นิเวศน์ ต.หนองหอย จ.เชียงใหม่
Time : พ.ศ. 2559
Area : 510 ตรม.